Brand


Medlemsvirksomhederne i NOX Network har truffet de nødvendige foranstaltninger og lavet de nødvendige planer vedrørende brandbekæmpelse og evakuering af vores medarbejdere og gæsterne. Medlemsvirksomheden har udpeget og oplært de personer, der skal varetage iværksættelsen af foranstaltningerne og planerne.

Medlemsvirksomhedens medarbejdere er underrettet om indholdet af de nævnte foranstaltninger og planer.

På arbejdsstedet er der forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer. Det betyder bl.a., at:

* Der er et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange.
* Nødudgangsdøre og -porte kan åbnes på en nem og sikker måde, og at de er frit passable.
* Flugtveje er frit passable.
* Der er skilte, der giver oplysning eller advarsel om forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.
* Der er opstillet et tilstrækkeligt antal funktionsdygtige brandslukkere.
* Virksomheden er bekendt med og respekterer reglerne om brandsikkerhed, som de udtrykkes i den danske lovgivning
* De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske arbejdsmiljøregler.
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk